پلیس گذرنامه نیروی انتظامی اعلام کرد با توجه به محدودیت های زمانی و مشکلاتی که هموطنان مقیم خارج از کشور پس از ورود به ایران دارند تدابیری از سوی پلیس گذرنامه ناجا اندیشیده شده تمام امور گذرنامه‌ای آنان در اداره کل انجام شود. به گزارش خبرگزاری مهر و بنا به اعلام  پلیس گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، با توجه به محدودیت های زمانی و مشکلاتی که هموطنان مقیم خارج از کشور پس از ورود به ایران دارند تدابیری از سوی پلیس گذرنامه ناجا اندیشیده شده است که تمام امور گذرنامه‌ای آنان در اداره کل انجام شده و از مراجعه به دفاتر پلیس+10 خودداری کنند.... بر این اساس هموطنانی که در قسمت « کشور محل اقامت » نام یکی از کشورهای خارجی قید شده و از تاریخ ورود به ایران آنها 6 ماه کامل نگذشته باشد از نظر پلیس گذرنامه مقیم شناخته می‌شوند و توجه آنان را به موارد ذیل جلب می‌کند: * هنگام مسافرت به ایران مدارک ذیل را بهمراه داشته باشند: شناسنامه شخص و همراهان، گذرنامه خارجی،کارت سبز (گرین کارت)، مدارک وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافی)، ‌موافقت ولی یا قیم برای فرزندان زیر 18 سال که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد و موافقت همسر برای بانوان شوهردار درصورتی که احتمال می دهند بیشتر از 6 ماه در ایران توقف داشته باشند. - چون ارائه کد ملی در صدور گذرنامه جدید الزامی است و هموطنان مقیم خارج از کشور ممکن است در صورت مسافرت به ایران نیاز به تعویض گذرنامه پیدا کنند لذا می‌توانند با در دست داشتن شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه و اقدام به تهیه شماره ملی کنند که ارائه آن به سه شکل ذیل است: اصل کارت ملی عکس دار، کارت موقت ابلاغ کد ملی (آبی رنگ) و برگه حاوی شماره ملی صادره ثبت احوال. - هموطنان مقیم که مهر خروج مکرر صادره از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه آنها درج است تا اعتبار گذرنامه به دفعات به کشور وارد شده یا از کشور خارج گردند مشروط به اینکه بیش از 6 ماه در ایران توقف نداشته باشند این افراد در صورتی که بیش از 6 ماه در ایران توقف کنند اجازه خروج از کشور آنها منوط به مراجعه به پلیس گذرنامه و درج مهر اجازه خروج است. نکته: هموطنان مقیم پس از 6 ماه توقف در ایران می‌توانند ضمن تقاضای تغییر محل اقامت گذرنامه جدید با مهر خروج سبز دریافت کنند. - گذرنامه هموطنان مقیم که پس از تاریخ اول آذر سال 1386 صادر شده، فاقد مهر اجازه خروج است، دارندگان این قبیل گذرنامه‌ها می‌توانند بدفعات تردد کنند مشروط بر اینکه توقف آنها در ایران بیش از یک سال نباشد. بدیهی است در صورت توقف بیش از یک سال اجازه خروج از کشور را ندارند و در مراجعه به پلیس گذرنامه ضمن تغییر محل اقامت آنها به ایران، گذرنامه جدید با مهر اجازه خروج سبز صادر می‌شود. - هموطنان مقیم که گذرنامه آنها قبل از تاریخ اول آذر سال 1386 در داخل یا خارج از کشور صادر شده با رعایت محدودیت‌های مندرج در مهر اجازه خروج می‌توانند تردد کرده یا با تقاضای تعویض گذرنامه در داخل یا خارج از کشور مشمول مقررات بند 4 (بند قبلی این آگهی) شوند. - هموطنان مقیم نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران را امین خود دانسته، ضمن همکاری مشکلات خود را از طریق آنها رفع کنند. - هموطنان مقیم در هنگام ورود به کشور می‌توانند اطلاعات لازم را در خصوص اعتبار گذرنامه با اجازه خروج امکان خروج از کشور خود را از واحدهای پلیس گذرنامه در فرودگاه‌ها یا سایر مبادی ورودی مستقر در مرز کسب کنند. - چنانچه هموطنان مقیم بخواهند پس از ورود به ایران و قبل از سپری شدن 6 ماه از تاریخ ورود نسبت به تغییر محل اقامت خود به ایران اقدام کنند لازم است ضمن مراجعه به پلیس، گذرنامه و تسلیم درخواست کتبی یک مدرک معتبر سکونت در ایران مانند: سند منزل، سند مالکیت زمین و نامه از مدرسه فرزندان دال بر تحصیل در ایران و .... ، که حتماً می‌بایست تاریخ آنها پس از تاریخ ورود به ایران باشد، ارائه کنند. - هموطنان مقیم می‌توانند سئوالات خود را در خصوص شرایط صدور گذرنامه مقیمین با شماره تلفن‌های 66905694 و 66421113 مطرح کنند.