۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «انتصاب» ثبت شده است

انتصاب‌های جدید در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

مدیران کل حوزه‌های وزارتی 21 وزارتخانه، سازمان،‌نهاد و دستگاه‌های مستقل به عنوان نمایندگان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مشاور دبیر کل شورا در دستگاه‌های تابعه منصوب شدند. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همچنین اعلام کرد: به منظور پاسخگویی سریعتر و دسترسی هر چه بیشتر هموطنان خارج از کشور به مسئولین در استان‌های کشور، معاونین برنامه‌ریزی استانداری به عنوان دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور استان و مشاور دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شدند تا در چارچوب وظایف و ماموریت‌های محوله به رفع مشکلات هموطنان خارج از کشور اهتمام ورزند.
۲۲ مهر ۸۹ ، ۰۸:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

انتصاب‌های جدید در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

مدیران کل حوزه‌های وزارتی 21 وزارتخانه، سازمان،‌نهاد و دستگاه‌های مستقل به عنوان نمایندگان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مشاور دبیر کل شورا در دستگاه‌های تابعه منصوب شدند. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همچنین اعلام کرد: به منظور پاسخگویی سریعتر و دسترسی هر چه بیشتر هموطنان خارج از کشور به مسئولین در استان‌های کشور، معاونین برنامه‌ریزی استانداری به عنوان دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور استان و مشاور دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شدند تا در چارچوب وظایف و ماموریت‌های محوله به رفع مشکلات هموطنان خارج از کشور اهتمام ورزند.
۲۲ مهر ۸۹ ، ۰۸:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

انتصاب‌های جدید در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور

مدیران کل حوزه‌های وزارتی 21 وزارتخانه، سازمان،‌نهاد و دستگاه‌های مستقل به عنوان نمایندگان شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مشاور دبیر کل شورا در دستگاه‌های تابعه منصوب شدند. به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور همچنین اعلام کرد: به منظور پاسخگویی سریعتر و دسترسی هر چه بیشتر هموطنان خارج از کشور به مسئولین در استان‌های کشور، معاونین برنامه‌ریزی استانداری به عنوان دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور استان و مشاور دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شدند تا در چارچوب وظایف و ماموریت‌های محوله به رفع مشکلات هموطنان خارج از کشور اهتمام ورزند.
۲۲ مهر ۸۹ ، ۰۸:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰