آشنایی با دومین کنگره ی بزرگ ایرانیان خارج از کشور، 11 تا 13 مرداد 89، تهران، سالن اجلاس سران

همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور با حضور  1200 نخبه و متخصص ایرانی در حوزه های مختلف علمی و آموزشی، فرهنگی و هنری، اقتصادی و بازرگانی از کشورهای مختلف دنیا متشکل از 800 نخبه از کشور آمریکا، 600 فرهیخته از اروپا و 600 متخصص از سایر کشورهای دنیا در راستای تسهیل ارتباط ایرانیان مقیم خارج از کشور با ایران عزیز و آشنایی این عزیزان با امکانات و ظرفیتهای مراکز علمی، پژوهشی، صنعتی، فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز با برنامه ریزی و بکارگیری کلیه امکانات و ظرفیتها، نهایت اهتمام را در جهت انجام هر چه مؤثرتر این وظیفه بکار گرفته است./ * محل برگزاری همایش: سالن اجلاس سران/ * زمان برگزاری همایش: 11 و 12 مردادماه 1389...
ادامه مطلب...
۰۸ مرداد ۸۹ ، ۰۷:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بنر تبلیغاتی همایش ایرانیان خارج از کشور در مشهد مقدس، 13 و 14 مرداد 89

۰۷ مرداد ۸۹ ، ۰۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بنر تبلیغاتی همایش ایرانیان خارج از کشور در مشهد مقدس، 13 و 14 مرداد 89

۰۷ مرداد ۸۹ ، ۰۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بنر تبلیغاتی همایش ایرانیان خارج از کشور در مشهد مقدس، 13 و 14 مرداد 89

۰۷ مرداد ۸۹ ، ۰۷:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور - تهران

۰۵ مرداد ۸۹ ، ۰۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور - تهران

۰۵ مرداد ۸۹ ، ۰۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مرکز شبانه روزی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور - تهران

۰۵ مرداد ۸۹ ، ۰۹:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰