نشست های تخصصی کارگروه های همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور در دومین همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور با محورهای مختلفی برگزار شده ، که دستاورد های بزرگی در برداشته است . به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج از کشور،نشست های تخصصی کارگروه های همایش به شرح ذیل بوده است. کارگروه علوم و فنّاوری های نوین: شامل نشست های مدل تجاری سازی فناوری و نوآوری ، مدل توسعه علوم و فناوری در کشور ، فعالیت های ستاد نانو با تکیه بر تجاری سازی و مالکیت فکری و تجاری سازی فناوری برگزار می شود. کارگروه علمی و آموزشی:  شامل نشست های پارک های علم و فناوری ، تبادلات استاد و دانشجو ، شبکه علمی متخصصان ایرانی خارج از کشور ، انجمن های علمی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تحولات علمی کشور و جذب اعضای هیئت علمی در مراکز آموزش عالی برگزار می شود... نشست های تخصصی گروه پزشکی  شامل نشست های  علوم پزشکی ، نظام سلامت و بهداشت، دستاوردها و چالشهای فرارو ، همکاری های علمی آموزشی در بخش سلامت ، آشنایی با فرصتها و امکانات موجود جهت سرمایه گذاری در حوزه های تجهیزات پزشکی و داروسخنرانی ویژه: وضعیّت کنونی پیوند اعضا در ایران برگزار می شود  کارگروه فرهنگی و رسانه ای  شامل نشست های  اقتدار فرهنگی و معنوی، ایجاد و توسعه شبکه آموزش زبان فارسی برای نسل های سوم و چهارم ،زبان و ادبیّات فارسی، ادباء، هنرمندان و فرهیختگان ایرانی ،تعامل ایرانیان در سازمانهای تخصصی بین المللی گردشگری و صنایع دستی ، نشست با حضور مسئولین صدا و سیما، هنرمندان و فرهیختگان ایرانی برگزار می شود کارگروه قضایی و حقوقی  با نشست های تخصصی حقوق شهروندی، حقوق کودک و خانواده- وکالت ،فرآیند دادرسی در مراجع قضائی ، تابعیت و احوال شخصیه و صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور ، حقوق مالکیت معنوی و فرآیند ثبت شرکتها  کارگروه کنسولی  با نشست های ساماندهی تشکلهای ایرانیان ، بررسی مدارس خارج از کشور ، کنسولی ، زنان فرهیخته و خانواده  کارگروه اقتصادی و بازرگانی  با نشست های سرمایه گذاری، بورس، فرابورس و بازار سرمایه ، خصوصی سازی ، تجارت، بانک و بیمه کارگروه تشکّل های اجتماعی  با نشست های منازعات ایران و غرب ، منازعات ایران و غرب و راهکارهای دفاع از ایران ،دستاوردهای زنان با رویکرد بین المللی ، زنان دانشمند مسلمان ؛  و کارگروه دین و اندیشه  با نشست دین و اندیشه و حفظ خانواده در غرب و دیدگاه اسلام برگزار می شود. اخبار تکمیلی در خصوص دست آوردهای همایش متعاقبا اعلام خواهد گردید.