معاون مدیر کل دفتر سرمایه گذاری های خارجی گفت : صندوق سرمایه گذاری ایرانیان این توانایی را دارد که علاوه بر سرمایه های کلان به جذب سرمایه های خرد هموطنان مقیم خارج از کشور بپردازد . به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شراگیم شمس معاون مدیر کل دفتر سرمایه گذاری های خارجی در گفت و گو با این اداره کل ، اظهار داشت : یکی از کارگروه های فعال در همایش های بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور کارگروه اقتصادی و بازرگانی بود که فعالیت ها خاصی در این راستا انجام داده است . وی افزود : از فعالیت های این کارگروه مشخص کردن چارچوبی معین و شفاف برای سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور به داخل ایران بوده که نحوه این مکانیسم طی 2 همایش گذشته اجرا و توضیحات کاملی در این حوزه داده شده است ، لذا ما پذیرای سرمایه گذاری های نقدی و غیر نقدی هموطنان خارج از کشور در حوزه اقتصادی هستیم.... شمس با اشاره به تفاوت بین همایش اول و دوم ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد : در همایش اول بیشتر برنامه های ما آشنایی با اقتصاد ایران برای هموطنان خارج از کشور بود و در همایش دوم توانستیم با معرفی صندوق سرمایه گذاری ایرانیان مخاطبان جدیدی را جذب کنیم که در واقع هدف از طرح این صندوق جذب سرمایه های خرد و کلان هموطنان مقیم خارج از کشور در ایران است . معاون  مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی بیان کرد : درخواست های زیادی از سوی هموطنان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از قبیل انرژی، کشاورزی، صنایع و معادن به دست ما رسیده که نشان از استقبال گسترده ی هموطنان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران دارد . وی همچنین به فعالیت های مربوط به صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت : هدف از ایجاد این صندوق که با سقف پذیره نویسی 500 میلیون یورو تاسیس شده ، جمع آوری سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و بهره گیری از آنها در داخل کشور می باشد . به دلیل ساختار حرفه ای ، تشکل یافته و مدیریت صحیح در این صندوق ، هزینه سرمایه گذاران کاسته خواهد شد ، چرا که اطلاعات ، جمع آوری و تحلیل های لازم صورت می گیرد و ما با کاهش ریسک سرمایه گذاری روبرو خواهیم بود .