به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، شراگیم شمس اظهار داشت: یکی از کارگروه های فعال در همایش های بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور، کارگروه اقتصادی و بازرگانی بود که فعالیت ها خاصی در این راستا انجام داده است. وی افزود: از فعالیت های این کارگروه مشخص کردن چارچوبی معین و شفاف برای سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور به داخل ایران بوده که نحوه این مکانیسم طی 2 همایش گذشته اجرا و توضیحات کاملی در این حوزه داده شده است، لذا ما پذیرای سرمایه گذاری های نقدی و غیر نقدی هموطنان خارج از کشور در حوزه اقتصادی هستیم. شمس با اشاره به تفاوت بین همایش اول و دوم ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد: در همایش اول بیشتر برنامه های ما آشنایی با اقتصاد ایران برای هموطنان خارج از کشور بود و در همایش دوم توانستیم با معرفی صندوق سرمایه گذاری ایرانیان مخاطبان جدیدی را جذب کنیم که در واقع هدف از طرح این صندوق، جذب سرمایه های خرد و کلان هموطنان مقیم خارج از کشور در ایران است. ... معاون مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی بیان کرد: درخواست های زیادی از سوی هموطنان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از قبیل انرژی، کشاورزی، صنایع و معادن به دست ما رسیده که نشان از استقبال گسترده ی هموطنان خارج از کشور برای سرمایه گذاری در ایران دارد. وی همچنین به فعالیت های مربوط به صندوق ارزی ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد این صندوق که با سقف پذیره نویسی 500 میلیون یورو تاسیس شده، جمع آوری سرمایه های ایرانیان خارج از کشور و بهره گیری از آنها در داخل کشور می باشد. به دلیل ساختار حرفه ای، تشکل یافته و مدیریت صحیح در این صندوق، هزینه سرمایه گذاران کاسته خواهد شد، چرا که اطلاعات، جمع آوری و تحلیل های لازم صورت می گیرد و ما با کاهش ریسک سرمایه گذاری روبرو خواهیم بود.