بهروز علیشیری،معاون وزیر اقتصاد از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای صندوق سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران؛علیشیری در ادامه  افزود:این صندوق به منظور جذب منابع  مالی ایرانیان خارج از کشور و همچنین سایر سرمایه گذاران خارجی که تمایل دارند در توسعه اقتصادی کشور سهیم شوند و از طرفی برای بهره مندی  از بازار پرسود ایران در بازار سرمایه،با ماهیت خصوصی و با حمایت جدی دولت تشکیل شده است. به گفته وی؛هدف از تشکیل این صندوق،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است، با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول،تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.... علیشیری در عین حال ضمن برشمردن مزایای این صندوق خاطر نشان کرد:انباشته شدن سرمایه در صندوق،مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد،که در آن هزینه بکارگیری نیروهای متخصص،گردآوری و تحلیل اطلاعات  و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار،بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش  می یابد . معاون وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه صندوق از جانب سرمایه گذاران،کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد،تصریح کرد:از دیگر مزایای این صندوق امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و ضمن کاهش  ریسک سرمایه گذاری،موجب افزایش منابع مالی و جذب سرمایه های خارجی در بورس و توسعه بازار سرمایه می گردد. وی در عین حال خاطرنشان کرد:با صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای این صندوق،کلیه فعالیت های صندوق تحت پوشش قرار خواهد گرفت و از این حیث اطمینان لازم برای صندوق و سرمایه گذاران آن را فراهم خواهد کرد. معاون وزیر اقتصاد یادآور شد:کلیه ریسک های غیرتجاری صندوق بوسیله دولت تضمین خواهدشد.مضافا صندوق مجاز خواهد بود تا در بازار در سرمایه کشور فعالیت کند و فواید،عایدات و منافع ناشی از عملیات و خروج آنها از کشور و یا سرمایه گذاری مجدد آنها نیز تحت پوشش قانون خواهد بود. لازم به ذکر است؛صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان مقیم جمهوری اسلامی ایران در همایش بزرگ ایرانیان خارج از کشور توسط ریاست جمهوری افتتاح گردید.