رایزنی فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران نمایشگاه تمبر ایران با موضوع تمبرهای دوران قاجاریه را در محل این رایزنی برگزار نمود . به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که با حضور شخصیتهای فرهنگی ،ایرانشناسان، پژوهشگران، متخصصین تمبر شناسی سوئد و مسئولان  موزه های استکهلم برگزار شد، بهمن معظمی وابسته فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران در سوئد  ضمن تشکر از "بیورن سوهرنه" پژوهشگر و متخصص تمبر سوئدی که با ارائه مجموعه ای ارزشمند از تمبرها و نامه های دوران قاجاریه نقش مهمی در برگزاری این نمایشگاه ایفا نموده بود، گفت: اگر چه این نمایشگاه بازگو کننده بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران است اما با توجه به مراسلات و مکاتبات  سوئدیهای حاضر درایران زمان قاجاریه، نشان دهنده قدمت روابط فرهنگی واجتماعی دو کشور نیز می باشد... علیرضا دلخوش معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی گفت: شاید به لحاظ ظاهری، موضوع نامه و نامه نگاری تنها یک مساله ارتباطی به نظر برسد اما با اندکی تامل در ارتباط این موضوع با روابط انسانی، این نکته به روشنی آشکار می شود که نوع و نحوه نامه نگاری ها، طریقه ارسال آنها و حتی چگونگی کتابت نامه ها، بیانگر ویژگی های نوع روابط انسانی و آثار آن در سایر تعاملات اجتماعی است و به همین دلیل نیز، بررسی تاریخی تمبرهای پستی و نامه های قدیمی، امروزه یکی از روشهای اصلی پژوهشهای مردم شناسی و رشته های ارتباطات قلمداد می شود.وجود مکاتبات قدیمی میان جوامع مختلف نیز از همین منظر،نشانگر عمق روابط مردمی و اصالت ارتباطات فرهنگی این جوامع می باشد. وی افزود: نمایشگاهی که امروز شاهد برگزاری آن می باشیم، مجموعه ای از تمبرها و نامه های دوران قاجاریه و همچنین نامه هایی است که نظامیان سوئدی مستقر در ایران آن دوره، از خود بر جای گذاشته اند.  قدمت این نامه ها، خود به تنهایی گواهی از عمق روابط حسنه دو ملت ایران و سوئد و شاهدی زنده از ریشه دار بودن علائق مردمان این دو سرزمین می باشد.