دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با اشاره به شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور، اظهار داشت: به دنبال جذب معاندین و کسانی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نیستند، نیستیم. ملک‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبری فارس "توانا " با بیان اینکه باید از ظرفیت مهم ایرانیان خارج از کشور استفاده شود، تصریح کرد: ایرانیان خارج از کشور ظرفیت‌های خوبی در زمینه‌های علمی پژوهشی،‌فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند. وی افزود: شورای عالی بر اساس کارگروه‌های هفت‌گانه با برنامه‌ریزی صحیح از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات شورا در جهت تقویت هویت ملی ایرانیان خارج از کشور گفت: کارگروه دین و اندیشه با همکاری حوزه علمیه،سامانه پاسخ‌گویی به سؤالات و شبهات دینی راه راه‌اندازی کرده تا بتواند دغدغه ایرانیان خارج از کشور را درخصوص مسائل دینی برطرف کند.... وی در خصوص حقوق ایرانیان خارج از کشور گفت: در این راستا شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور تشکیل شد که یکی از وظایف این شورا پیگیری احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور زمان بروز مشکلات مختلف است. ملک‌زاده خاطرنشان کرد: تاکنون چنین شورایی در کشور وجود نداشته و بخشی از پرونده‌های موجود مربوط به هشت سال پیش است که تاکنون پیگیری نشده است. وی در پاسخ به سوالی درخصوص ایجاد انگیزه در ایرانیان خارج از کشور جهت سرمایه‌گذاری در ایران تصریح کرد: کارگروه اقتصادی و بازرگانی شورا به ریاست وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع است. دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت در این زمینه ایجاد همایش‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم که ظرفیت سرمایه‌گذاری در آنها وجود دارد، است. وی گفت: همچنین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی نیز در این شورا تشکیل شده که این صندوق در اختیار بخش خصوصی است تا از این فرصت برای توسعه کشور استفاده شود. ملک‌زاده اظهار داشت: روزانه بیش از هزار ایمیل از ایرانیان خارج از کشور دریافت می‌کنیم که این نشاندهند ه تمایل آنان به ارتباط در زمینه‌های مختلف با کشور است. دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با تاکید بر اینکه وظیفه این شورا حمایت از حقوق حقه ایرانیان خارج از کشور است و از ظرفیت این شورا و کارگروه‌های تخصصی آن همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها استفاده می‌کنیم.