اولین همایش بین المللی پاسخگویی به پرسش های دینی ایرانیان خارج از کشور 7 و 8 اردیبهشت ماه سال 90 با تعامل مستقیم حوزه علمیه قم برگزار می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور سرکار خانم حسین آبادی دبیر اجرایی همایش در گفت و گو با این اداره کل در خصوص همایش مذکور اظهار داشت: کمیته علمی این همایش متشکل از اعضای اساتید برجسته کشور می باشد و 12 محور طراحی شده به ترتیب در حوزه قرآنی، علوم سیاسی، تاریخ، عرفان، کلام، حقوق، فقه، جوانان، علوم تربیتی، مذاهب، زنان و ادیان است.... وی در خصوص فراخوان این همایش بیان کرد: فراخوان این همایش در داخل و خارج از کشور منتشر، و از اساتید علمی، دانشگاهی و دانشمندان کشورهای مختلف دعوت خواهد شد که می توانند در موضوعات عنوان شده مقالات خود را ارائه کنند .حسین آبادی هدف از برگزاری این همایش را نیاز سنجی فرهنگی دینی ایرانیان خارج از کشور دانست و تصریح کرد: هم اندیشی در این همایش در خصوص راهکارها و شیوه های پاسخگویی به پرسش های دینی بسیار اهمیت خواهد داشت، همچنین پاسخگویی حضوری از سوی اساتید مجرب  صورت خواهد گرفت که این اساتید غالبا از حوزه علمیه هستند که در امور دینی شیوه های مختلف را محک خواهند زد .وی با اشاره به مهمان های دعوت شده در این همایش گفت: این همایش دارای مهمان های داخلی و خارجی می باشد که مهمان های خارجی ما بر اساس فعالیت های مذهبی ، کرسی های علمی در دانشگاه ها ، پژوهشکده ها اولویت دارند و در علوم متعدد دینی ائم از فلسفه، کلام، فقه و.... صاحب نظر هستند. همچنین مهمان های داخلی ما صاحب نظران دینی، و ارگان هایی که مسئولیت پاسخگویی به پرسش های دینی را بر عهده دارند می باشند.دبیر اجرایی همایش بین المللی پاسخگویی به پرسش های دینی ایرانیان خارج از کشور درباره دبیران و مسئولیت های این همایش اظهار داشت: این همایش از نظر محتوا با هماهنگی کارگروه دین و اندیشه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار خواهد شد و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مسئولیت اجرائی این همایش را بر عهده دارد .