رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت : امسال میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به سه میلیارد دلار می رسد به گزارش واحد مرکزی خبر، بهروز علیشیری در اتاق تهران در جمع خبرنگاران افزود : پیش بینی می کنیم تا پایان برنامه پنجم توسعه ؛ جذب سرمایه خارجی به سالانه 12 میلیارد دلار برسد. وی افزود : باید سرمایه های خارجی در بخش های زیربنایی مانند ساخت جاده وفرودگاه و راه اهن و همچنین صنایع نفت و پتروشیمی سرمایه گذاری شود.... علیشیری در جمع نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به تحریم گفت : دشمنان همه تلاش خود را بر ضد ما می کنند اما با همکاری بخش خصوصی و دولت تحریم ها در زمینه جذب سرمایه به هیچ وجه موثر نخواهد بود و کشور به پیشرفت و بالندگی خود ادامه می دهد.وی همچنین از سرمایه گذاری یک سرمایه گذار بزرگ خارجی در یکی از معادن مهم کشور خبر داد و گفت : باید به بخش معدن توجه بیشتری شود .علیشیری افزود : ستادهای سرمایه گذاری در استانها فعال شده اند و بخش خصوصی می تواند در صورت بروز مشکل در تهیه مجوزها برای سرمایه گذاری از مدیران دولتی در این ستادها شکایت کند.