منیژه رازقی، استاد مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه نورث وسترن پژوهشگر ایرانی، موفق به ساخت اولین دوربین مادون قرمز high performance دنیا شد. به گزارش برنا، پژوهشگر ایرانی دانشگاه نورث وسترن آمریکا موفق به ساخت اولین دوربین مادون قرمز با کیفیت بالا شد. اساس کار این دوربین مبتنی به ابرشبکه های نوع دوم InAs/GaSb است. با این روش می توان تصاویر با کیفیت بسیار بالا در مقایسه با دوربین های مادن قرمز پیشین تهیه کرد. دوربین مادون قرمز کانونی امواج بلند حجم پیکسل های عکس را تا 16 برابر افزایش می دهد و امکان تهیه تصاویر مادون قرمز را در شب فراهم می کند.... این دوربین توسط منیژه رازقی، استاد مهندسی برق و علوم کامپیوتری دانشگاه والتر پی مورفی و پژوهشگر مرکز سیستم های کوانتومی دانشکده مهندسی و علوم کاربردی مک کورمیک ساخته شده است.هدف از ساخت این دوربین ارائه جایگزینی بهتر برای دوربین های موج بلند با پرتوهای مادون قرمز(LWIR) عنوان شده است. دوربین های مبتنی بر این سیستم، با قابلیت های عکاسی حرارتی در همه فعالیت ها از بررسی های الکتریکی یا بحث های امنیتی و بازرسی های شبانه مورد استفاده قرار می گیرند.روش ابداع شده توسط دکتر رزاقی، به تولید ارزان تر دوربین های مادن قرمز و پایین آمدن قیمت تمام شده آن منجر شده است.