سومین نشست مدیران امور بین الملل دانشگاهها 11و 12 آذر ماه سال جاری با حضور دبیرکارگروه علمی و آموزشی وتعدادی از مدیران شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در دانشگاه ارومیه برگزار شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در مراسم افتتاحیه نشست فوق دکتر قربانی قائم مقام امور بین الملل وزیر علوم ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت دکتر شهریاری در خصوص حوزه همکاریهای علمی و بین المللی، اظهار داشت: همکاریهای بین المللی باید به عنوان نهاد مشخصی معرفی شود و نهادینه کردن فعالیتهای بین المللی از ضروریات است. تخصصی کردن امور علمی و بین المللی و جدا شدن امور بین الملل از روابط عمومی که در برخی از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی شاهد تلفیق این دو بخش مهم هستیم لازم می باشد ... و مدیران امور بین الملل دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی باید به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاهها ارتقاء مسئولیت پیدا کنند تا ضرورت تقویت و توسعه همکاریها و مبادلات علمی،فرهنگی و هنری دانشگاهی دو جانبه و چند جانبه منطقه ای و بین المللی به درستی شکل بگیرد.وی همچنین با اشاره به شورای عالی امور ایرانیان از آقای مهندس مشایی و آقای دکتر ملک زاده دبیرکل شورا قدردانی کرد و با بیان اهمیت نقش این شورا و کارگروه علمی و آموزشی در پیشبرد اهداف کلان علمی و بین المللی اشاره نمود.دبیر کارگروه علمی و آموزشی با اشاره به عملکرداین کارگروه درشورای عالی تصریح کرد:  همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با شورای عالی در راه اندازی شبکه متخصصین و ایجاد سهولت در بهره گیری از توان و پتانسیل های علمی و تحقیقاتی ایرانیان متخصص در داخل کشور بسیار خوب بوده است.وی افزود:مشارکت کارگروه علمی آموزشی در شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور دردومین همایش بزرگ ایرانیان، برگزاری جلسات متعدد با روسای دانشگاهها و انجمن های علمی و استفاده از نظریات جامعه دانشگاهی و علمی کشور مثبت ارزیابی شده است. تقویت تعامل علمی و فرهنگی با جهان به ویژه در حوزه تمدن اسلامی صورت گرفت و نیز اعزام مدرسان مجرب زبان فارسی به خارج از کشور انجام شده است.بعد از مراسم افتتاحیه پانلهای تخصصی نشست فوق آغاز به کار کرد که سومین پانل تخصصی با کارگروه علمی و آموزشی با حضور دکتر قربانی دبیر این کارگروه ،دکتر میرزا پور مدیرکل طرح و برنامه، امیر صالحی مشاور دبیرکل و مدیر دبیرخانه همایشهای شورای عالی و خسروی مدیر اجرایی کارگروه علمی و آموزشی برگزار شد.دکتر قربانی در این پانل به معرفی کارگروههای هفتگانه شورای عالی امور ایرانیان و نیز عملکرد کارگروه علمی و آموزشی در طول شکل گیری شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور پرداخت و به مواردی چون بومی کردن دانش و تجاری سازی دانش از طریق متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور، معرفی طرحهای اجرا شده توسط کارگروه علمی و آموزشی، معرفی شبکه متخصیین ایرانی مقیم خارج از کشور و چگونگی شکل گیری و راه اندازی این شبکه در آینده نزدیک با اهداف کمک به توسعه دانش و افزایش همکاریهای ایرانی های متخصص به صورت قانونمند با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور پرداخت. در ادامه این نشست دبیرکارگروه علمی آموزشی در خصوص بحث مشکل سن ایرانیان متخصص در راستای جذب آنها در دانشگاهها ی داخل کشور و نیز لزوم وجود مدیریت چرخش مغزها به جای فرار مغزها اشاره کرد.دکتر میرزا پور مدیرکل طرح و برنامه با توضیح ساختار شورای عالی امور ایرانیان و روند شکل گیری این شورا بیان کرد: اساس شکل گیری شورا جذب متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور است و می توان از کارگروهای شورای عالی امور ایرانیان به عنوان اتاق فکر این شورا نام برد.میرزا پور با تاکید برلزوم جذب توانمندیهای ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت:کارگروه علمی و آموزشی در این راستا راهکارهای مهمی را تعریف نموده است  و از دستاوردهای همایش بزرگ ایرانیان راه اندازی نمایشگاه علم و فناوری در این همایش بود که با اجرای طرحهای مورد نظر با استفاده از توان و ظرفیتهای علمی ایرانیان متخصص مواجه شدیم .همچنین امیر صالحی مدیر دبیرخانه همایشهای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با اشاره به همایش هایی که در آینده از سوی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور برگزار می شود، اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاری همایشی در کیش برگزار خواهد شد و ما خواهان استفاده از پیشنهادات علمی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی هستیم و از آنها استقبال خواهیم کرد.